VIDEO: Đô vật nhảy từ tầng 2 xuống hạ knock-out đối thủ

Một tình huống cực kỳ mạo hiểm đã xuất hiện trong một trận đấu WWE biểu diễn tại thành phố Kenner diễn ra hôm 11/2.

Trả lời